სოფლის მეურნეობის საკითხებზე ტრენინგი გაიმართა

Business and Finance Consulting, with international agriculture development expert Hiqmet Demiri, held a training for 12 Cooperative Managers in Akhaltiskhe. The training took place on Thursday the 22nd of March, and was aimed at diary (10 farmers) and honey (2 farmers) producing cooperatives. All participants are members of the Agricultural Cooperatives Development Agency (ACDA), which is the leader in organizing and advancing agricultural cooperatives in Georgia.

The main areas of training included: Features of a Cooperative Business; Market Linkages; Cooperative Financial Literacy.

Business and Finance Consulting-ის ორგანიზებით სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ექსპერტმა ჰიქმეთ დემირმა 22 მარტს ტრენინგი გამართა საქართველოში. ტრენინგი ახალციხეში, 12 კოოპერატივის მენეჯერისთვის გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს (ACDA-ს) წევრები.

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  • კოოპერატიული ბიზნესის მახასიათებლები;
  • საბაზრო კავშირები;
  • კოოპერატივების ფინანსური განათლება.

 

ამასთან, გაიმართა დისკუსია, რომელზეც განხილულ იქნა პრობლემური საკითხები და მათი გადაჭრის გზები. აღნიშნული საკითხები მოიცავდა:

  • არაჯანსაღი კონკურენცია ყალბი და დაბალი ხარისხის პროდუქციით;
  • მარკეტინგი, სათანადო ბრენდინგისა და ეტიკეტირების შექმნისთვის შესაძლებლობების არარსებობა;
  • ბარიერები დამწყები სუპერმარკეტებისა და სასურსათო მაღაზიებისთვის, რაც მოითხოვს მაღალ ფასს ბაზარზე შესასვლელად;
  • არაოპტიმალური პროდუქტიულობა;
  • ზოგადი პესიმიზმი და შიში გაფართოების, საბაზრო მარკეტზე წვდომის, რაც საფრთხეს უქმნის კოოპერატივების მდგრადობას და მოქმედებს ახალი კოოპერატივების მოზიდვაზე.

 

სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების შექმნა ფოკუსირებული იყო სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მიერ. მსგავსი კოოპერატივები წარმატებით ოპერირებენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. შესაბამისად, არსებობს იმედი, რომ იგივე ინიციატივები იმუშავებს საქართველში.